Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Klub ekologické výchovy, jehož je naše škola dlouholetým členem, vyhlašuje každoročně literární a výtvarnou soutěž. Ta byla letos věnována stému výročí vzniku Československa a Mezinárodnímu roku udržitelného turismu vyhlášeného OSN na období 2017 - 2018. Na témata „Lípa - národní strom” a „Propagujeme turistiku v regionu, městě, obci” vytvořili žáci naší školy hned několik zdařilých prací a dvě z nich byly odbornou porotou vybrány a oceněny. Aneta Coufalová z 6.A získala ve své věkové kategorii 3. místo ve výtvarné části soutěže a báseň Veroniky Chalupové z 8.A byla oceněna v části literární, kde porota nestanovila pořadí. Oběma děvčatům blahopřejeme a přejeme do budoucna hodně tvůrčích nápadů.

MOJE RODNÁ KROMĚŘÍŽ

Když nevíš, kam zamíříš,
navštiv naši Kroměříž.
Z dáli zdraví lidičky,
nablýskané věžičky.

V srdci města zámek stojí,
krásné zahrady se s ním pojí.
Za zámeckou zahradou,
potkáte se s Moravou.

Naše město proslavil,
zdejší rodák Karel Kryl.
Jeho písně krásné byly,
do paměti se nám vryly.

Kroměříž je malé město,
slavné už je ale přesto.
Promítlo se mnohokrát,
ve filmu i v pohádkách.

Také Květná zahrada,
to je velká paráda.
Kašny, sochy, bludiště,
už se těšíš na příště.

Něco málo teď už víte,
zbytek sami uvidíte,
když Kroměříž navštívíte.


Veronika Chalupová, 8. A

Scroll to top