.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Naši druháci byli letos vybráni, aby nazdobili vánoční stromek na Kulturním domě. Listopadový čas zatím svátky nepřipomíná, ale v přízemí Kulturního domu je vše připraveno pro příchod Ježíška. Přehlídka nazdobených stromků byla zajímavá a pestrá. Přijďte se sem určitě podívat, stojí to za to.

Číst dál...

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na vánoční besídku a vánoční jarmark v úterý 12.12. 2023. Tentokrát bude pro vás program připravený venku, před budovou školy od 16:00 hodin. Můžete se těšit na vystoupení dětí naší školy, výrobky a dílničky s vánočními tradicemi. Určitě vás potěší káva, nějaká ta sladkost a vánoční punč.

Moc se na vás těšíme, přijďte si s námi užít vánoční atmosféru a první z akcí připravenou ke 30. výročí školy.

Za pedagogický sbor Petra Fečková

 

Na odpoledne 31. října čekalo mnoho našich šesťáků s velkým očekáváním. Proč? Bylo Halloweenské čtení. Akce se odehrávala v učebně 7.A po páté hodině večer. Žáky vítal velký kostlivec, spousta svíček, příjemně strašidelná atmosféra a místo učitelek přiletěly čarodějnice…

Program začal povídáním o významu Halloweeenu a neopomněli jsme ani na naše Dušičky. Mluvili jsme o tradicích a zvyklostech. Při svíčkách četli strašidelné příběhy, a dokonce vytvořili vlastní strašidelnou povídku a lektvar, který by nás dostal do bezpečí, kdybychom se ocitli v nepohodě.

Druhá polovina akce byla tvořena únikovou hrou ze strašidelné místnosti. Rozluštění šifrovaných kódů, rozpoznání tajemných předmětů pouze po hmatu, test hbitosti v pavučině, trénování paměti a další úkoly nás bavily více než hodinu, ale z místnosti jsme unikli všichni a čarodějnice si nikoho nemohli nechat.

Těšíme se na příští rok

Číst dál...

Dobrý den, vážení rodiče,

omlouvám se za zprávu v den svátku, ale musím vám oznámit, že v pondělí 27.11. bude naše škola zavřená, protože se její zaměstnanci připojí ke stávce.

Předpokládám, že jste spoustu věcí již slyšeli, nebo četli. Přesto bych vám chtěla napsat, proč jsme se tak rozhodli u nás ve škole.

Jsem ředitelkou 22 let a opravdu jsem již zažila všelico, ale nyní už nad některými kroky zůstává rozum stát. Před třemi lety přišla dlouho očekávaná změna financování školství. Měla odpovídat schválené koncepci Strategii 2030, tj. kam se má školství do té doby dostat. Vize pěkná. Již 5 let k ní ministerstvo slibuje upravit Rámcové vzdělávací programy a stále nic.

Nové financování umožnilo naší škole snížit počty dětí ve třídách, dříve jsme měli třídy i po 30 dětech a to je velmi špatně. Nyní můžeme lépe dělit třídy na menší skupiny, ve kterých se můžeme vašim dětem opravdu věnovat individuálně. K tomu jsme ovšem potřebovali přijmout i nové pedagogy. A najít kvalitního pedagoga není dnes vůbec jednoduché. Vybudovali jsme ve škole další prostory, abychom měli menší skupiny dětí kam dát. Od letošního roku jsme rozšířili tandemovou výuku, která opět obohacuje v mnoha směrech žáky. V prvních ročnících máme jen 16ti členné kolektivy, abychom se prvňáčkům mohli co nejvíce věnovat a zavádíme zcela nové, moderní a neurovědou podložené přístupy k práci. To vše je poměrně velké úsilí, ale těší nás jeho první výsledky. To všechno je ohrožené, pokud dojde ke snižování tzv. PHmax, to je počet možných odučených hodin týdně.

Dalším tématem jsou nepedagogičtí zaměstnanci. Pokud znáte naši školu, víte, že je krásná a čistá. Před 20 lety ji uklízelo 12 uklízeček. Nyní 5,5. To se tehdy také jen změnil  způsob výpočtu. Ve školní jídelně držíme počet zaměstnanců jen díky tomu, že vaříme i pro cizí strávníky. Proto mají vaše děti výběr obědů, svačinky, dezerty, saláty. Bez těchto lidí nemůže škola fungovat, nehledě na to, že jsou to ty finančně nejslabší skupiny zaměstnanců.  I zde májí proběhnou škrty.

Třetí problém jsou asistenti. Díky inkluzi máme 14 asistentů (nemají ani plné úvazky, tedy ani plný plat). Každý je přiznán poradnou ke konkrétnímu dítěti. Pokud vejde v platnost připravovaná vyhláška, může jich mít naše škola jen 5. Nevím, co si počnou žáci, kteří asistenta potřebují. Že se tím pochopitelně zhorší podmínky vzdělávání celé třídy je jasné.

Počítá se se snížením financí na pomůcky, vzdělávání…ale to není tak podstatné. Co se týká všude omílaných platů pedagogů, tak 130% nikdy nedosáhly, a ani příští rok s tím nikdo z nás nepočítá. Ani paní vychovatelky, které se starají o vaše děti a připravují jim bohatý program, nemají plné úvazky, tzn. ani tabulkové platy, protože na to nevychází přidělené finance.

Pro každou práci jsou potřeba nějaké podmínky. Naše se mění co chvíli s každým novým ministrem, s přebujelou administrativou…., už jsme si zvykli, ale připravované škrty v daných oblastech jsou obrovská chyba. Jsou věci, které můžeme v rámci naší školy ovlivnit, upravit, přizpůsobit, ale toto nás vrátí zpět. Nikdo nemá rád, když mu někdo ničí jeho práci. Ani my ne. Mám ráda naši školu, mám ráda svoji práci, domnívám se, že nyní mám kvalitní tým spolupracovníků, všech zaměstnanců, a byla bych ráda, kdybychom mohli pro vaše děti věci zlepšovat a ne obráceně.

Omlouvám se za způsobené problémy a moc doufám, že náš postoj pochopíte.

Děkuji Petra Fečková         

 

Ve čtvrtek 10. 11. 2023 se družstvo dívek naší školy ve složení Machálková Andrea, Machálková Eliška, Žůrková Lada, Vyňuchalová Beáta, Hladilová Kristýna, Hladilová Karolína, Chalupová Nela, Juřicová Tereza, Hýbnerová Nicol, Matýšková Ella a  Zakravačová Nikol zúčastnilo okresního kola dívek ve volejbalu. V tělocvičně ZŠ Slovan se sešly 4 týmy, jejichž základ tvořily členky volejbalového klubu doplněné o „amatérské“ hráčky 8. a 9. ročníků. Poměr aktivních volejbalistek nakonec rozhodl, že po vyrovnaných bojích se naše děvčata umístila na 3. místě za ZŠ Slovan a ZŠ Oskol. Nejen naše dívky dokázaly, že volejbal je hra, při které se rozvíjí vzájemná podpora, týmová spolupráce, bojovnost a respekt. Všem děkuji za skvělou reprezentaci školy.

Číst dál...
Scroll to top