.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Toulky Kroměříží je název třídního projektu 6. ročníků, který nás provází celým školním rokem.

Žáci 6. ročníku se postupně během tohoto školního roku seznamovali s historií i současností našeho města, s jeho památkami, významnými rodáky a zajímavými místy. V rámci tohoto projektu vytvářeli v hodinách výchovy k občanství postery o Kroměříži, vyhledávali zajímavosti a pak s tímto seznamovali ostatní spolužáky.

V dubnu pak navštívili Květnou zahradu, v květnu Muzeum Kroměřížska a Podzámeckou zahradu. Muzeum si prohlédli doslova od sklepa až po půdu. Víte třeba to, co se skrývá ve sklepních prostorech? Naši šesťáci už to ví! Jsou zde uloženy vykopávky a hmotné předměty z doby nejstarší. Půda pak skrývala expozici s názvem „Poklady staré půdy“. Dále žáci zhlédli film „Kroměříž v soukolí dějin“ a stejnojmennou výstavu.  A samozřejmě nesmíme zapomenout na nádherné obrazy Maxe Švabinského.

Pak je ještě čekalo překvapení v podobě expozice „Někdo to rád sušené“ a výstava abstraktního umění.

Celý den si moc užili! Pohlédli do dějin našeho města, ale viděli i jeho současnou podobu.

Scroll to top