.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Po roční přestávce jsme měli možnost lyžovat se školou i na I. stupni. Již tradičně jsme využili nabídky lyžařské školy ESKIMÁK z Týnce nad Bečvou, která zajistila instruktory letos pro 51 dětí. Společně strávili týden od 24. 1. do 28. 1. na sjezdovce Svinec a díky tomu zvládli základy jízdy na lyžích nebo snowboardu, ostatní si zdokonalili styl. Fotografie z výcviku si můžete prohlédnout ZDE.

Žáci 7. a 8. ročníků se zúčastnili v minulém týdnu lyžařského kurzu v Čenkovicích. Kurz proběhl za vynikajících sněhových podmínek, což umožnilo kvalitní lyžařské vyžití pro všechny. Děti vytvořily skvělý kolektiv a celý týden si nárámně užily.

Několik fotografií si můžete prohlédnout ZDE.

I když pozdě, přesto se nám i letos podařilo zrealizovat celoškolní projekt zaměřený na ekologii. Projekt navazoval na aktivity, které se nám podařilo uskutečnit díky dotaci ministerstva životního prostředí. Díky této dotaci jsme vybudovali 7 naučných tabulí v arboretu, pergolu s lavicemi a stoly pro výuku v přírodě, vyvýšené záhony, domečky pro hmyz, spoustu rostlin a bylin a pocitový chodníček. Právě některé z těchto věcí v rámci projektu tvořili sami žáci. Deváťáci a osmáci vytvořili základy pro pocitový chodníček a hmyzí domečky, které pak vyplňovali děti z 1. a 2. tříd. Šesťáci měli besedu o bylinách, osadili bylinkami vyvýšené záhony a ochutnali bylinné čaje. Bohužel sedmáci se potýkali s karanténou a přišli o tvoření z přírodnin. Žáci 3. a 5. ročníků se seznámili s ekologickým zacházením s odpady a na školním pozemku založili naučný odpadkový hřbitov. A žáci 4. ročníků zasadili za naši školu v Podzámecké zahradě strom a pomohli tam s vyhrabáváním listí. Společným dílem (za každou třídu 3) vznikly krásné ozdobné závěsy z přírodnin v hale školy. Přestože žáci tentokrát nebyli namíchaní, aby pracovali spolu, jednotlivé třídy si vzájemně pomáhaly s přípravou prostředí, materiálů i výrobků. Fotodokumentaci z pěkného projektu si můžete prohlédnout v naší školní fotogalerii.

V letošním roce si připomene Velká Británie výročí vlády Královny Alžběty II., která se stala rekordmankou, co se týče doby setrvání na trůnu. Další zajímavostí je, že se jedná o panovnici, která nejen zažila druhou světovou válku, ale také byla aktivní členkou Ženského pozemního pomocného sboru (ATS). Královna nastoupila na trůn 6. února 1952 a korunována byla 2. června 1953.

Žáci druhého stupně na ZŠ Zachar si tuto událost připomenuli výstavou fotografií panovnice s letopočty jubilea 1952–2022 a siluetami královny, které byly vytvořeny pomocí raznic, zhotovených v rámci dílenského praktika. Barevné kombinace připomínají jednotlivé země Spojeného království.

Tímto žáci propojili hned několik předmětů – dílny, dějepis a anglický jazyk. A připomněli osobnost, která je nejen pro obyvatele Velké Británie symbolem stálosti.

O tom, že fyzika nemusí být jenom nuda, jsme se přesvědčili v několika podzimních hodinách fyziky. V rámci probíraného učiva Pohyb tělesa jsme dostali za úkol představit spolužákům vlastnoručně zhotovené vozidlo na balónkový pohon. Jednoduchá verze auta měla splňovat několik požadavků: jednoduchost, funkčnost (schopnost pohybu), originalitu a použití finančně nenáročného materiálu. Podařilo se nám vyrobit stroje, které nám předvedly pohyb přímočarý a křivočarý, posuvný a otáčivý, rovnoměrný a nerovnoměrný a někomu se auto třeba nerozjelo vůbec. Jízdy tak měly své vítěze i poražené, pro nás ale bylo důležité, že jsme si vyzkoušeli své praktické schopnosti něco vyrobit, užít si legraci a hodiny fyziky si tím zpestřit.

Prezentaci jízd našich vozidel můžete zhlédnout v přiloženém minivideu 

Scroll to top