.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

 

ODDĚLENÍ ŠD
I.  oddělení (1.A, 1.C) – p. vychovatelka Veronika Straková
II. oddělení (1.B ) – p. vychovatelka Pavlína Hrabalová
III. oddělení (2.A, 2.B) – p. vychovatelka Dagmar Navrátilová
IV. oddělení (3.A, 4.B, 4.C) – p. vychovatelka Petra Sedláková 
V. oddělení (3.B,4.A,4.B) – p. vychovatelka Gabriela Navrátilová

KROUŽKY ŠD
Pondělí
ŠIKOVNÉ RUČIČKY (13,30 – 15,00 hod.) – p. vychovatelka Pavlína Hrabalová

Úterý
POHYBOVÉ HRY (13,30 – 15,00 hod.) – p. vychovatelka Petra Sedláková

Pátek
VESELÉ HOPSÁNÍ (13,30 – 15,00 hod.) – p. vychovatelka Gabriela Navrátilová
FLORBAL (13,30 – 15,00 hod.) – p. vychovatelka Veronika Straková

Provoz:

Ranní provoz od 6,30 hod. do 7,45 hod. (nástup do školy v časovém rozmezí 6,30 – 7,10 hod.)
Odpolední provoz 
– po ukončení vyučování do 16,30 hod.

 

Rodiče si mohou své děti vyzvednout od 11,45 hod.do 13,30 hod., potom:

PO, ÚT, PÁ od 15,00 hod. do 16,30 hod.

ST, ČT od 15,30 hod. do 16,30 hod.

Doba od 13,30 hod. do 15,00 (15,30) hod. není narušována - probíhají hlavní činnosti i mimo budovu školy.

 

Zvonek do oddělení: Dodržujte návod u dveří, přistupujte k telefonu jednotlivě 

 

Částky a způsoby platby za školní družinu najdete zde

Přihlášky ke stažení najdete zde

 

 

Řád učeben ŠD "Sluníčko" (pdf)

 

Naleznete zde (formát PDF)

Výchova mimo vyučování navazuje na školní vyučování a na výchovné působení v rodině.

Školní vzdělávací program ŠD

Vytváří prostor pro pohybové rekreační programy, rozvíjí dětskou tvořivost i fantazii, pěvecké, poslechové i taneční aktivity. Prostřednictvím tohoto působení rozvíjí osobnost dítěte, jeho výtvarné myšlení, smyslové vnímání, hledá talenty, rozšiřuje okruh vědomostí, dovedností, pracovních návyků. Zohledňuje aktivity a individuální přání dětí. Vede děti k pěknému společenskému chování, slušnému vystupování, k dopravní kázni, k rozumnému využívání volného času. Dítě se učí překonávat obtíže, dodržovat pravidla při sportu, soucítit s druhým člověkem, snaží se pomoci v případě nutnosti.

 

Školní klub je součástí ZŠ Zachar, Kroměříž. Školní klub slouží především pro žáky II. stupně, ale mohou je využívat i žáci I. stupně, kteří nenavštěvují ŠD.

Hlavní základnou pro školní klub je multifunkční učebna, která slouží v době výuky jako učebna projektová a učebna HV. Je vybavená malou knihovnou a sadou her. Dále ŠK využívá počítačovou učebnu. ŠK na jednotlivé aktivity a kroužky může využívat i tělocvičnu, prostorné hřiště, cvičný byt, případně třídy.

Zájmové vzdělávání vede ve volnočasových aktivitách vychovatel ŠK, který je zároveň i učitelem ZŠ. Jednotlivé aktivity – kroužky vedou většinou učitelé školy. V případě nutnosti pracuje i samostatná skupina žáků z I. stupně pod vedením paní vychovatelky.

1. Volnočasové aktivity 

Navazují na školní vyučování a pro žáky slouží jako využití volného času v době mezi výukou.

Vytváří prostor pro relaxaci, rozvoj tvořivosti i fantazie. Zohledňují se individuální přání.

Aktivity probíhají v multifunkční učebně, pokud vedoucí neurčí jinak.

Časové rozvržení volnočasových aktivit 

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek

7.35 hod. – 7.55 hod.

9.40 hod. – 9.55 hod.

Po výuce, délka určena podle potřeb školy a žáků a v závislosti na rozvrhu hodin.2. Kroužky

Probíhají pod vedením jednotlivých vedoucích (učitelů) v odborných pracovnách, třídách a je zde stanovena úplata 300,- Kč za pololetí a žáka. Kroužky se nabízí vždy v září a žáci si mohou vybírat z nabídky. Pravidelně se otvírá Cvičení z češtiny, Cvičení z matematiky, Příprava na KET, Flórbal, Keramika.


Více informací ve ŠVP ŠK

Aktuální Organizace ŠK 2021 - 2022.

Scroll to top