.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

 Žáci naší školy se každoročně se svými rodiči aktivně zapojují do sběru starého papíru. Výdělek z této akce využívají třídní kolektivy při realizaci školních výletů.

V letošním školním roce byl sice podzimní sběr kvůli pandemii přerušen, ale i tak se nám podařilo během dvou deštivých dnů nasbírat přes 16 tun starého papíru a kartonu, za což jsme získali částku 21 300 Kč. Dlouho jsme netušili, kdy se žáci vrátí do školních lavic, a jestli budou moci svůj zasloužený výdělek využít. Proto jsme spustili online hlasování, ve kterém žáci rozhodli o finanční podpoře chovu zvířat ve zlínské ZOO.

Celá částka za sběr papíru byla zaslána na účet ZOO a naši žáci se stali sponzory chovu ohrožených druhů zvířat v této zahradě. Škola obdržela jménem ředitele zahrady děkovný list s pozvánkou na bezplatný výukový program dle vlastního výběru na školní rok 2021/2022 pro 30 žáků. Zástupci z řad žáků naší školy se na podzim zúčastní „Dne sponzorů“ přímo v zoologické zahradě.

Jsem moc ráda, že se naši žáci rozhodli v této nelehké době podpořit náročný chov zvířat, a děkuji všem, kteří se do sběrové akce zapojili.

Od čtvrtku 1.7. 2021 opět vaříme pro cizí strávníky do jídlonosičů

Výdej obědů  - 10:30 – 11:00 hod.

Prosím pozor - po výdeji (od 11:00 hod.) bude vstup do prostor jídelny cizím osobám zakázán a oběd již nebude vydán!

V době 9.8. - 13.8. 2021 bude jídelna pro všechny strávníky UZAVŘENA - SANITÁRNÍ TÝDEN!

V dohledné době dojde k úplnému vyřazení BOXU na objednávání stravy. Objednávky budou probíhat prostřednictvím

www.strava.cz. Přístupová hesla si zajistěte v dostatečném předstihu (kancelář ŠJ - 573 503 258, vedoucí ŠJ - 573 503 250).

Zaměstnanci Muzea Kroměříž si připravili program pro žáky I. stupně a přišli za námi až do tříd. Děti prožily poučné, zábavné a kreativní hodiny na téma mák (viz. fotogalerie školy). Nejen že si vyslechly zajímavosti o této rostlině, ale dověděly se k jakým účelům se mák používá, jak se zpracovává a jakým přínosem byl pro minulé generace. Do dalších hodin si mohly odnést i vzorek máku v pytlíčku a zpracované pracovní listy a informace.

Vážení rodiče,

všichni žáci od pondělí 24.5. 2021 nastupují k prezenční výuce do školy. Vstup do školy bude probíhat od 7:35. Je zajištěn již běžný provoz školní družiny pro děti od 1. do 4. ročníku. Podrobné informace jste obdrželi prostřednictvím školního informačního systému Edupage.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA rodičů  žáků,  kteří  nastoupí  1. září 2021 do 1. třídy naší školy, se koná ve středu 9.6. 2021 v 16,00 hod. ve školní jídelně v přízemí (vstup zadním vchodem od tělocvičen). Je nutné dodržovat hygienická opatření ZŠ Zachar a na schůzku se dostaví pouze jeden zákonný zástupce dítěte bez účasti dětí! Vezměte s sebou psací potřeby a v případě zájmu, pokud jste již neodevzdali při zápisu, vyplněnou přihlášku do školní družiny a školní jídelny. Formuláře obou přihlášek jsou v odkazu KE STAŽENÍ.

Scroll to top