.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda
Pravidla čerpání rodičovských příspěvků od 1.9. 2014  
     
1. Školní kola sportovních soutěží - ceny 500,-/soutěž
2. Školní olympiáda - ceny 4000,-/rok
3. Školní kola vědomost.a umělec.soutěží - ceny 300,-/soutěž
4. Den dětí - použití dle rozhodnutí tř.učitele 20,-/žáka
5. Doprava na LVK v 7.třídě 100,-/účastníka
6. Doprava na školy v přírodě  
  1 x na 1.stupni (1.- 5.třída) a 1x na 2.stupni (6.-9.třída) 50,-/účastníka
  Pokud se škola v přírodě na 1. stupni neuskuteční  
  může třída vyčerpat příspěvek na dopravu na výlet v 5. třídě  
7. Příspěvek na dopravu na plavecký výcvik žáků 3.a 4. tříd platba faktur za autobusy
8. Na činnost kroužku, který významě reprezen-  
  tuje školu na soutěžích a přehlídkách 1000,-/rok
9. Na činnost ostatních školních kroužků 500,-/rok
10. Školní potřeby pro 1.a 2. ročník 2000,-/rok
11. Na tričko pro absolventy naší školy do 100,-/žáka
12. Na činnost ŠD 6500,-/rok
13. Věcné ocenění vybraných absolventů školy 1500,-/rok
14. Doprava žáků 8. tříd do Prahy. Exkurze v rámci učiva. 100,- / žák
15. Divadelní předplatné do 3000,- / 1. stupeň
     
16. Na mimořádné akce v daném školním roce  
  podle rozhodnutí výboru OS  
     
     
  Vypracovala:    Monika Bartáková  
     
  Schválila:           Mgr. Markéta Vaculíková
Scroll to top