.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda
Pravidla čerpání rodičovských příspěvků od 1.9. 2014  
     
1. Školní kola sportovních soutěží - ceny 500,- Kč/soutěž
2. Školní olympiáda - ceny 4000,- Kč/rok
3. Školní kola vědomost. a umělec. soutěží - ceny 300,- Kč/soutěž
4. Den dětí - použití dle rozhodnutí tř. učitele 20,- Kč/žák
5. Doprava na LVK v 7. třídě 100,- Kč/účastník
6. Doprava na školy v přírodě  
  1 x na 1. stupni (1.- 5. třída) a 1x na 2. stupni (6.-9. třída) 50,-Kč/účastník
  Pokud se škola v přírodě na 1. stupni neuskuteční  
  může třída vyčerpat příspěvek na dopravu na výlet v 5. třídě  
7. Příspěvek na dopravu na plavecký výcvik žáků  3. a 4. tříd platba faktur za autobusy
8. Na činnost kroužku, který významě reprezen-  
  tuje školu na soutěžích a přehlídkách 1000,- Kč/rok
9. Na činnost ostatních školních kroužků 500,- Kč/rok
10. Školní potřeby pro 1. a 2. ročník 2000,- Kč/rok
11. Na tričko pro absolventy naší školy do 100,- Kč/žák
12. Na činnost ŠD 6500,- Kč/rok
13. Věcné ocenění vybraných absolventů školy 1500,- Kč/rok
14. Doprava žáků 8. tříd do Prahy. Exkurze v rámci učiva. 100,- Kč/žák
15. Divadelní předplatné do 3000,- Kč/1. stupeň
     
16. Na mimořádné akce v daném školním roce  
  podle rozhodnutí výboru OS  
     
     
  Vypracovala:    Monika Bartáková  
     
  Schválila:           Mgr. Markéta Vaculíková

 

Scroll to top