.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Kroužek KET má na ZŠ Zachar již několikaletou tradici a každým rokem se úspěšně rozrůstá skupina žáků, kteří certifikát KET získali. V červnu 2016 se k úspěšným kandidátům této mezinárodně uznávané Cambridgeské zkoušky z anglického jazyka připojily tři dívky z letošní 9. A Irena Košťálová, Jana Košťálová a Eliška Trlicová. Vynikající výsledek zkoušky byl pro dívky velkým oceněním a odměnou za dosavadní úsilí ve studiu angličtiny. Pro ostatní žáky, kteří se na zkoušky teprve připravují, byl jejich úspěch motivací a povzbuzením do dalšího studia. 

O kroužek KET je na naší škole stále větší zájem, a to především ze strany žáků tříd s rozšířenou výukou anglického jazyka. Pod vedením Mgr. Radky Hanákové se letos na zkoušky připravuje 35 žáků ze 7. a 8. ročníku. Věříme, že od Ireny, Jany a Elišky brzy převezmou pomyslnou štafetu další žáci a rozšíří tak počty úspěšných kandidátů na ZŠ Zachar Kroměříž. 

Třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka otevíráme každý rok na I. stupni od 3. ročníku a na II. stupni od 6. ročníku.

Do jazykové třídy ve třetím ročníku jsou žáci zařazeni na základě testu jazykových předpokladů, znalostí Aj, doporučení třídní učitelky a učitelky AJ.

Do šesté třídy s rozšířenou výukou AJ postupují žáci naší školy z prvního stupně automaticky a žáci z ostatních kroměřížských škol na základě pohovoru v angličtině s vyučující AJ.

V jazykových třídách je navýšená hodinová dotace na cizí jazyk (viz. učební plány), žáci mají od 6. ročníku 2 hodiny konverzace. Dvě hodiny týdně učí ve vyšších ročnících pravidelně a nižších nepravidelně konverzaci rodilý mluvčí.

Žáci mají možnost připravovat se na mezinárodně uznávané zkoušky v kroužku KET. Pravidelně jsou zapojováni do projektů a soutěží v AJ.

 

Držitelé certifikátu prestižních zkoušek KET

Žáci ZŠ Zachar navštěvovali KET a řádně složili první úroveň zkoušek Cambridge ESOL. Tyto zkoušky patří mezi světově nejuznávanější pro studenty angličtiny. Posuzují schopnosti a dovednosti kandidátů v poslechu, mluvení, četbě a psaní. Certifikáty od Cambridge ESOL jsou dokladem konkrétní úrovně znalosti angličtiny.

2012 - 2013 Tereza Legátová
2013 - 2014 Veronika Halasová Jakub Sirota Lucie Šamánková
2014 - 2015 Kateřina Vítková Tomáš Švrčina Lucie Minksová Nela Křemečková
2015 - 2016 Irena Košťálová Jana Košťálová Eliška Trlicová

       

Škola byla zapojena do projektu ESF Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji a v projektu Učíme anglicky – spolu a efektivně.

Scroll to top