.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Od září 2023 nabízíme všem našim žákům ucelenou koncepci přípravy na zkoušky Cambridge English Qualifications od 1. až po 9. ročník a umožňujeme jim tak získat prestižní jazykový certifikát s dlouhodobou platností.

Všechny kurzy přípravy na zkoušky Cambridge English umožňují žákům zlepšovat se v angličtině ve všech oblastech, tedy čtení, psaní, poslechu i mluvení a vhodně doplňují výuku anglického jazyka všech tříd na naší škole.

Spolupracujeme s Jazykovou školou P.A.R.K. Brno, která je, autorizovaným a certifikovaným zkouškovým centrem Cambridge. Toto autorizované centrum nabízí nejen výběr termínu dle našich požadavků, ale i konání zkoušky přímo na naší škole. Navíc budou mít naši žáci zvýhodněnou cenu zkoušek, možnost vyzkoušet si zkoušky nanečisto a přístup k online materiálům.

Naše škola oficiálním Přípravným centrem Cambridge.

První certifikáty získali naši žáci již ve školním roce 2012/2013 a s přípravou na zkoušky jsme začali v roce 2010. Naši žáci mají téměř 100% úspěšnost.

Příprava na zkoušky probíhá formou nepovinného předmětu - kurzu, vždy 1 hodinu týdně pro každý ročník zvlášť, na základě závazné přihlášky a uhrazení celoroční částky ceny kurzu.

Naši prvňáčci se na vyšší úrovně připravují formou audio-orálního kurzu.

Ve spolupráci s Mgr. Františkou Lutterovou z Cambridge University Press jsme pro žáky vybrali nejmodernější učebnice.

Naši „Keťáci“ a „Peťáci“ nezaháleli ani ve školním roce 2022/2023 a pilně se v kroužcích Příprava na KET a Příprava na PET připravovali na složení těchto mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny.

Na zkoušky jeli letos naposledy pod záštitou Britské rady skládat zkoušky 27. května do Pardubic. Doprovázela je Mgr. Radka Hanáková, která kroužky velmi kvalitně a úspěšně již několik let vede. Dvanáct dětí skládalo zkoušku KET a pět dětí zkoušku PET. A jako již tradičně, všichni úspěšně. Certifikáty byly na školu doručeny v srpnu a budou všem úspěšným kandidátům slavnostně předány v září.

Od letošního školního roku spolupracuje naše škola s jazykovou školou P.A.R.K. Tato škola je přípravným i testovacím centrem zkoušek Cambridge s prestižním statutem „Platinum Centre“. Naše škola se tak stala přípravným centrem Cambridge. Nabídku přípravných kurzů jsme spoluprací s jazykovou školou P.A.R.K. mohli významně rozšířit. Od letošního školního roku nabízíme kurzy ve všech ročnících – od prvního ročníku až po devátý. Zájem rodičů a dětí o tyto kurzy je obrovský, v každém ročníku jsme otevřeli několik skupin. Kurzy i zkoušky, na které se děti připravují, jsou odstupňované podle dosažené úrovně angličtiny. Děti se učí podle nejmodernějších učebnic Cambridge, v malých skupinách a zábavnou formou. Spoluprací s jazykovou školou P.A.R.K. jsme také získali možnost skládání zkoušek přímo na naší škole a systém přihlašování na zkoušky bude jednodušší a přehlednější.

Doufáme tedy, že v příštích letech se k našim úspěšným „Keťákům“ a „Peťákům“ přidá daleko větší počet úspěšných kandidátů ve všech úrovních cambridgeských zkoušek. Letošním kandidátům blahopřejeme a těm budoucím přejeme, aby se jim příprava líbila, bavila je a aby si z ní odnesli co nejvíce! :-)

Třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka otevíráme každý rok na I. stupni od 3. ročníku a na II. stupni od 6. ročníku.

Do jazykové třídy ve třetím ročníku jsou žáci zařazeni na základě testu jazykových předpokladů, znalostí Aj, doporučení třídní učitelky a učitelky AJ.

Do šesté třídy s rozšířenou výukou AJ postupují žáci naší školy z prvního stupně automaticky a žáci z ostatních kroměřížských škol na základě pohovoru v angličtině s vyučující AJ.

V jazykových třídách je navýšená hodinová dotace na cizí jazyk (viz. učební plány), žáci mají od 6. ročníku 2 hodiny konverzace. Dvě hodiny týdně učí ve vyšších ročnících pravidelně a nižších nepravidelně konverzaci rodilý mluvčí.

Žáci mají možnost připravovat se na mezinárodně uznávané zkoušky v kroužku KET a PET. Pravidelně jsou zapojováni do projektů a soutěží v AJ.

 

Držitelé certifikátu prestižních zkoušek KET

Žáci ZŠ Zachar navštěvovali KET a řádně složili první úroveň zkoušek Cambridge ESOL. Tyto zkoušky patří mezi světově nejuznávanější pro studenty angličtiny. Posuzují schopnosti a dovednosti kandidátů v poslechu, mluvení, četbě a psaní. Certifikáty od Cambridge ESOL jsou dokladem konkrétní úrovně znalosti angličtiny.

2021 - 2022 Barošová Denisa Berka Dalibor Bolf Daniel Důras Jan Gábová Lucie Kostiha Vít Kružík Vilém Křepelková Nela Lidincová Karolína Machálek Lukáš Macháňová Eliška Mazancová Eliška Mihók David Navrátilová Eliška Obdržálková Nela Pěnička Michal Plaček Tomáš Plachý Libor Poledňák Dominik Raisová Justýna Anna Rosypalová Adéla Rotreklová Michaela Skácel David Smékalová Lenka Trlicová Alena Velínská Alena
2019 - 2020 Franková Pavlína Gabriel Lukáš Žeravová Karolína Dudycha Lukáš Coufalová Aneta Červenák David Otrubová Nikol Štěrba František Sirota Martin Sozańská Natália Hilšer Martin Krybusová Kateřina Karkusová Lucie
2018 - 2019 Voňková Monika Spitzerová Nella Scholzová Dominika Vrána Štěpán Marčák Pavel Němeček Adam Mlčochová Tereza Halířová Anna Rivola Lukas Plaček Jan Palová Sabina Slíva Kryštof Fečko Tomáš Koutňák Matyáš Turková Karolína Pospíšilík Jonáš
2017 - 2018 Albrechtová Tereza Krybusová Eliška Hausmajer Jan
2016 - 2017 Zajícová Nicola Kolofotias Alexandros Podešvová Tereza
2015 - 2016 Irena Košťálová Jana Košťálová Eliška Trlicová
2014 - 2015 Kateřina Vítková Tomáš Švrčina Lucie Minksová Nela Křemečková Marie Žůrková
2013 - 2014 Veronika Halasová Jakub Sirota Lucie Šamánková
2012 - 2013 Tereza Legátová

Držitelé certifikátu prestižních zkoušek PET

Žáci zde dosahují úrovně maturitních zkoušek.

2019 - 2020 Švecová Anna Kudláčková Zuzana Štěpančíková Zita Župková Veronika Koutňák Matyáš
2018 - 2019 Novotná Andrea, Třasoňová Natálie

 

 

Škola byla zapojena do projektu ESF Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji a v projektu Učíme anglicky – spolu a efektivně.

O přípravě našich žáků na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky KET a PET jsme na našich stránkách již několikrát informovali. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu žáků, kteří zkoušky úspěšně zakončili a získali tak certifikát o dosažené úrovni znalostí a dovedností v anglickém jazyce, se naše škola přihlásila do programu British Council Addvantage Partner Institution a po splnění všech podmínek programu jsme se zařadili mezi partnerské školy British Council.

Od 1. září 2020 tak může naše škola používat logo a titul British Council Addvantage Partner Institution, tedy partnerská škola Britské rady.

Partnerství naší školy s Britskou radou nabízí našim kandidátům na složení cambridgeských zkoušek z anglického jazyka a učitelům spoustu výhod, např. zdarma některou z učebnic nakladatelství Cambridge University Press, 25 % slevu na nákup učebnic a přípravných materiálů, příručku pro rodiče obsahující informace o výhodách jazykových certifikátů, přípravě na zkoušky či využití online studijních materiálů, semináře a metodické kurzy pro učitele, balíček testů atd., ale především zvýhodněnou cenu zkoušek KET a PET pro naše žáky.

První březen 2022. Okresní kolo Soutěže v cizích jazycích. Dlouholetý organizátor – naše škola. Dvě kategorie. Dvě vítězky. Obě z naší školy. Ohromná radost. Ohromná gratulace. I tak by se dal popsat dnešní úspěch naší školy a především našich dvou žákyň.  Ale teď vážně….. J

Naše škola již spoustu let organizuje nejen školní, ale i okresní kolo Soutěže v cizích jazycích – anglický jazyk. Před dvěma lety se nám podařilo zorganizovat školní kola, ale okresní kolo bylo, stejně jako všechny ostatní postupové soutěže, zrušeno kvůli pandemii. V minulém roce nebylo možné, opět kvůli pandemii a po většinu roku probíhající distanční výuce, soutěž pořádat vůbec. O to větší radostí bylo pořádat ji letos. A jako pověstná třešinka na dortu bylo vítězství našich dvou želízek v ohni – Nely Chalupové ze 7. A a Michaely Rotreklové z 9. A. Nela zvítězila v kategorii I. A a Míša v kategorii II. A. Naši žáci se v této soutěži vždy umísťovali na jednom z prvních 3 míst, ale teprve letos, poprvé, jsme obsadili obě první místa.

Holky byly úžasné. Skvěle připravené, přirozené, usměvavé. Obě s vynikající úrovní angličtiny. Zúročily svoji práci na zdokonalování znalostí a dovedností v angličtině jak v soukromém životě, tak v běžných hodinách AJ, i hodinách anglické konverzace s rodilým mluvčím. Soutěž si obě přišly užít a vyplatilo se to.

Míše i Nele moc gratulujeme, máme radost s nimi. Well done, holkysmile.

 

26 certifikátů KET

V prosinci 2021 se na zkoušky KET přihlásilo 27 žáků z 30 členné 9.A. Kvůli nemoci se jedna žákyně zkoušky nezúčastnila a pro zbylých 26 žáků dorazilo nyní 26 certifikátů s nejvyšším možným bodovým ohodnocením. číst dál

Do 3. třídy s rozšířenou výukou AJ jsou žáci zařazeni na základě testu z probraného učiva, doporučení třídní učitelky a vyučujícího AJ. Rozřazení žáků proběhne v květnu 2022. O zařazení žáků do 3. třídy s rozšířenou výukou AJ rozhoduje ředitelka školy. Zákonní zástupci budou o přijetí žáků informováni po ukončení přijímacího řízení.

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

Jsme z jazykové třídy 4. A na ZŠ Zachar. Každý rok se na naší škole koná anglické divadlo (foto zde). Tento rok se konalo 6.12. 2016. Bylo o holčičce Kiki, která se snažila vysvětlit nechápajícímu profesoru Seussovi, co je to kouzlo Vánoc. Snažila se vysvětlit, že Vánoce nejsou jen o dárcích, bonbonech a vánočním stromečku, ale že jsou o lásce a přátelství. Divadlu jsme rozuměli, ale nejsme zatím úplní profíci na angličtinu. Angličtina nás moc baví. Chodíme do ní každý den kromě středy a vždy se přesunujeme do jiné učebny. Jsme rozděleni na dvě skupiny a každá skupina má svoji paní učitelku. Obě dvě paní učitelky jsou velmi hodné, jmenují se Šárka Kostelníčková a Hana Štefková. Jsme zvědavé, jaké divadlo si pro nás připraví herci příští rok.

S pozdravem ze školy se loučí Eliška Navrátilová a Lenka Smékalová

Základní školy se od sebe odlišují Školním vzdělávacím programem. Náš ŠVP vychází z myšlenek projektu Zdravá škola a je zaměřen na utváření osobnosti dítěte a podporu cizích jazyků. Je tedy zřejmé, že výuce cizích jazyků je u nás věnována zvýšená pozornost.

Číst dál...

V pondělí 30. 4. 2018 jsem se spolu s dalšími 49 žáky naší školy ZŠ Zachar vrátila ze zájezdu z Velké Británie.

V úterý 24. 4. 2018 jsme vyjeli na dlouhou cestu přes několik evropských států. Jeli jsme přes Německo, Belgii, Francii a Euro tunelem až do Velké Británie.

Ve středu jsme časně ráno začali náš výlet prohlídkou Londýna. Prvním místem, které jsme navštívili, byla Observatoř v Greenwich a 0 poledník.  Lodním taxi jsme se poté přemístili k pevnosti Tower. Nejzajímavější byla výstava korunovačních klenotů. Z Tower Bridge byl moc krásný výhled, je tam prosklená podlaha, takže jsme mohli vidět lidi pod námi. Z tohoto mostu byla vidět bitevní loď Belfast. Prohlídka na této obrovské lodi byla opravdu zajímavá, ale já bych na ní po dobu války být nechtěla.  Byli jsme taky v katedrále sv. Pavla a vystoupali jsme po točitém schodišti až úplně nahoru ven na malou plošinu, odkud byl dech beroucí pohled na celý Londýn.

Po únavném dni jsme se všichni odebrali k našim náhradním rodinám. Většina dětí bydlela u přistěhovalců. Já a moje kamarádky jsme bydlely u velmi milé rodiny. V rodinách jsme hodně mluvili anglicky, ochutnali jsme pro nás nezvyklá jídla a seznámili jsme se s odlišnými zvyky a kulturou.

Ve čtvrtek jsme jeli autobusem do Warner Bros Studios, kde se natáčel Harry Potter. Prohlídka studií byla super. Jsou tam vystavené všechny kulisy, které byly použity při natáčení filmů. Hrad Windsor, který jsme ten den také navštívili, je také úžasná stavba.

V pátek jsme navštívili prastarou stavbu z kamenů Stonehenge. Toto místo je opravdu úchvatné. Glastonbury na mě působilo stejně. Prováděla nás zde úžasná paní, která si to povídání opravdu užívala. Vyprávěla velmi tajuplně a zatáhla nás do života, který tam kdysi dávno byl.

V sobotu jsme byli v městečku Stratford a viděli jsme Shakespearův rodný dům. Poté jsme byli na hradě Warwick, kde jsme prošli interiéry a je tam plno voskových figurín. Tento den jsme zakončili prohlídkou Univerzity Oxford.

V neděli, kdy jsme chodili po zbytku Londýna, byla hrozná zima. Viděli jsme parlament, Big Ben, sochu Churchilla, sídlo premiérky, Královská kasárna, parky, výměnu stráží, Buckinghamský palác, Čínskou čtvrť, trh Cowen Garden, Traffalgar Square, O2 arénu. Navštívili jsme 4D kino a London Eye. A taky jsme byli na vyhlídkové cestě po Temži.

Tento zájezd byl opravdu úžasný. Chtěli bychom všichni poděkovat našim paním učitelkám, že pro nás tento zájezd zorganizovaly a že na něj s námi jely. Byl to pro nás super zážitek, který si budeme dlouho pamatovat.

Fotografie naleznete ve školní fotogalerii.

Scroll to top