.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Do 3. třídy s rozšířenou výukou AJ jsou žáci zařazeni na základě testu z probraného učiva, doporučení třídní učitelky a vyučujícího AJ. Rozřazení žáků proběhne v květnu 2022. O zařazení žáků do 3. třídy s rozšířenou výukou AJ rozhoduje ředitelka školy. Zákonní zástupci budou o přijetí žáků informováni po ukončení přijímacího řízení.

 

 

 

 

 

 

Scroll to top