.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Výchova mimo vyučování navazuje na školní vyučování a na výchovné působení v rodině.

Školní vzdělávací program ŠD

Vytváří prostor pro pohybové rekreační programy, rozvíjí dětskou tvořivost i fantazii, pěvecké, poslechové i taneční aktivity. Prostřednictvím tohoto působení rozvíjí osobnost dítěte, jeho výtvarné myšlení, smyslové vnímání, hledá talenty, rozšiřuje okruh vědomostí, dovedností, pracovních návyků. Zohledňuje aktivity a individuální přání dětí. Vede děti k pěknému společenskému chování, slušnému vystupování, k dopravní kázni, k rozumnému využívání volného času. Dítě se učí překonávat obtíže, dodržovat pravidla při sportu, soucítit s druhým člověkem, snaží se pomoci v případě nutnosti.

 

Scroll to top