.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Měsíční poplatek 200,- Kč/žák.

Úplata je splatná ve třech termínech během škol. roku vždy na začátku daného měsíce

září 800,- Kč (za 9. měsíc v daném školním roce)

leden 600,- Kč (za 1. - 3. měsíc v daném školním roce)

duben 600,- Kč (za 4. - 6. měsíc v daném školním roce)

 

Způsob platby za ŠD:

- PŘEVODEM NA ÚČET školy (bez níže uvedených symbolů nebude platba identifikována!)

      - číslo účtu: 1757398/0300

      - konstantní symbol: 0308

      - variabilní symbol je 7777

      - zpráva pro příjemce je jméno a příjmení dítěte

      - specifický symbol je číslo oddělení (1-6)

- HOTOVĚ v pokladně školy (p. pokladní Dudíková vydá doklad)

Zpět

Scroll to top