.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Běžná platba za stravu

- INKASEM z účtu strávníka k 20. dni následujícího měsíce (žák a zaměstnanec zaplatí na začátku stravování zálohu ve výši 500,- Kč, která je určena na nákup potravin k uvaření obědu, protože vyúčtování za stravu je prováděno až následující měsíc).

- HOTOVĚ v kanceláři ŠJ (p. Palisová vydá doklad, strava musí být zaplacena na celý měsíc předem, protože v případě nulového konta nelze stravu objednat).

 

Dlužná platba za stravu v případě, že vedoucí ŠJ oznámí (prostřednictvím sms zprávy) zákonným zástupcům neprošlou platbu z účtu za stravu předcházejícího měsíce:

- PŘEVODEM NA ÚČET školy – číslo účtu: 1757398/0300

(do zprávy pro příjemce napsat: Strava + jméno a příjmení dítěte)

- HOTOVĚ v kanceláři vedoucí ŠJ (p. Stavinohová vydá doklad)

Zpět

Scroll to top